Tilläggsutbildning om Väderskydd

 

Arbetsmiljöverket föreskriver (AFS 2013:4) att den som direkt eller indirekt ansvarar för, planerar eller monterar/hanterar Väderskydd på ställningar ska ha genomgått utbildning.
Byggutbildning Star erbjuder i enlighet med dessa föreskrifter ”Väderskyddsutbildning” som ger behörighet att bygga Väderskydd på ställningar.
Byggutbildning Star är av BYN (Byggnadsindustrins utbildningsnämnd) godkänd utbildningsgivare. Du skall inför kursen genomfört förberedande studier på ca: 16 timmar och därefter ca: 16 timmar lärarledd kursdel (2 dagar).
Innehåll (Enligt bilaga 3 i AFS 2013:4)

  • En grundlig genomgång av regler för väderskydd i Sverige.
  • Allmänna principer för uppförande av väderskydd.
  • Genomgång av olika typer av väderskydd.
  • Hur väderskydd och ställning kan kombineras.

Efter genomgången utbildning och godkänt teoriprov erhålls ett personligt utbildningsbevis (plastbricka i körkortsformat).

 

Kontakta oss för ytterligare information och offert på 023-67 99 800 / utbildning@byggstar.se eller titta under Aktuella utbildningar och anmäl er direkt på hemsidan.