Tilläggsutbildning fallskydd

Den som utför arbete på höjd måste kunna förebygga fallrisker. Från och med 1 januari 2015 måste alla som arbetar på höjd över 2 meter eller högre på arbetsställe där risk för fall föreligger ha tillräckligt och rätt fallskydd. Personlig fallskyddsutrustning ska användas om det inte finns skyddsräcken eller annan typ av fallskydd. Som användare av personlig skyddsutrustning ska man ha tillräckliga kunskaper om hur och vilken utrustning som ska användas. Detta regleras av lagar, föreskrifter och standarder. Kursen vänder sig till alla som arbetar på höjd, tak, ställning eller i liftar. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och EU-direktivet.

Ur kursinnehållet

 • Introduktion om fallskydd
 • Grundläggande lagar
 • Vad händer vid ett fall?
 • Förebyggande åtgärder
 • Produktkategorier
 • Prova utrustning
 • Arbetsplanering
 • Räddningsplan
 • Skötsel, förvaring och underhåll
 • Egen kontroll och tillsyn
 • Teoretiskt prov
 • Inkl. räddning.
 • Praktiska övningar i Fallskydd

 

Kontakta oss för ytterligare information och offert på 023-67 99 800 / utbildning@byggstar.se eller titta under Aktuella utbildningar och anmäl er direkt på hemsidan.