Allmän utbildning ställning (upp till 9 meter)

 

Arbetsmiljöverket föreskriver (AFS 2013:4) att den som direkt eller indirekt ansvarar för, planerar eller monterar/hanterar ställningar ska ha genomgått utbildning. Detta gäller oavsett tidigare erfarenheter. Byggutbildning Star erbjuder i enlighet med dessa föreskrifter ”Allmän utbildning ställning” som ger behörighet att bygga ställning upp till nio meter. Kursen består av förberedande studier + åtta timmar lärarledd kursdag.

Kursinnehåll

 • Regler för ställningar i Sverige
 • Risker och säkerhet vid arbete med ställningar
 • Olika metoder att skydda sig mot fall vid uppförande och nedmontering av ställningar.
 • Förståelse av planer för uppförande, nedmontering eller ändring av ställningar.
 • Metoder för upp- och nedtransport/lyft av ställningsmaterial
 • Olika typer och fabrikat av prefabricerade ställningar
 • Förankring av ställningar

Efter genomgången utbildning och godkänt teoriprov erhålls ett personligt utbildningsbevis (plastbricka i körkortsformat).

 

Särskild utbildning ställning

 

Arbetsmiljöverket föreskriver (AFS 2013:4; 2004:4) att den som direkt eller indirekt ansvarar för, planerar eller monterar/hanterar ställningar ska ha genomgått utbildning. Detta gäller oavsett tidigare erfarenheter. Byggutbildning Star erbjuder i enlighet med dessa föreskrifter ”Särskild utbildning ställning” som ger behörighet att bygga ställning över nio meter eller mer komplicerade ställningar. Byggutbildning Star är av BYN (Byggnadsindustrins utbildningsnämnd) godkänd utbildningsgivare. Du skall inför kursen genomfört förberedande studier på ca: 40 timmar och därefter ca: 40 timmar lärarledd kursdel (5 dagar).

Innehåll (Enligt bilaga 3 i AFS 2013:4)

 • Grundlig genomgång av regler för ställningar i Sverige
 • Allmänna principer för uppförande av rör- och kopplingsställningar
 • Genomgång av olika typer och fabrikat av prefabricerade ställningar och kopplingar
 • Hur kan ställningar användas på annat sätt än vad som framgår av instruktion
 • Metoder för att skydda sig mot fall vid uppförande och nedmontering av ställningar
 • Metoder för upp- och ned transport samt lyft av ställningsmaterial
 • Förankring av ställningar
 • Inklädnad av ställningar
 • Dimensionering av ställningar
 • Orientering om speciella ställningskonstruktioner.

Efter genomgången utbildning erhålls personligt utbildningsbevis (diplom) med förteckning över kursinnehåll samt plastbricka (körkortsformat).

 

Kontakta oss för ytterligare information och offert på 023-67 99 800 / utbildning@byggstar.se eller titta under Aktuella utbildningar och anmäl er direkt på hemsidan.