Säkra lyft/Lastkopplare och signalman

Enligt AFS 2006:6, Användning av lyftanordningar och lyftredskap, så krävs att…
”En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning” samt att detta ska finnas dokumenterat.

Målet med denna halvdagsutbildning är att du ska få grundläggande kunskaper på en nivå som medger säker lasthantering och att du på ett säkert sätt ska kunna hantera olika metoder och situationer som uppstår vid användning av kran och travers.

Kursinnehåll
• Regler och förordningar
• Rätt lyftredskap för uppgiften
• Ansvar/belastningsgränser/riskbedömning i samband med lyft
• Underhåll av lyftredskap/lyftvinklars betydelse/signalering/kommunikation

Kontakta oss för ytterligare information och offert på 023-67 99 800 / utbildning@byggstar.se eller titta under Aktuella utbildningar och anmäl er direkt på hemsidan.