Hjärt- lungräddning

Utbildningen sker enligt Svenska HLR-rådets utbildningsprogram av certifierad instruktör. Vi kan utbilda både på plats hos er eller i våra lokaler i Falun/Borlänge. Deltagarna får lära sig att utföra HLR, använda hjärtstartare samt åtgärder vid luftvägsstopp. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning och tar ca. 2-3 timmar, efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort.

För mer information eller offert, kontakta oss på 023-67 99 800 eller utbildning@byggstar.se