Heta arbeten

Alla jobb som utförs med verktyg som ger gnistor eller värme kallas Heta Arbeten. För att genomföra ett hett arbete ska det alltid finnas minst två personer inblandade: Tillståndsansvarig (beställaren) och personen som ska utföra jobbet. Om den tillståndsansvarige bedömer att jobbet som ska utföras är brandfarligt, ska han/hon ge ett skriftligt tillstånd till den/dom som ska utföra jobbet och även bedöma om det behövs en
eller flera brandvakter. Utbildningen är gemensam för alla yrkesgrupper och tar 6-8 timmar. Du får genom utbildningen rätt att vara Tillståndsansvarig, Hetarbetare, Brandvakt samt rätt att jobba med tätskikt på tak och balkonger.

Efter utbildningen utfärdas ett certifikat av Svenska Brandskyddsföreningen som är giltigt i 5 år. Kurserna anordnas efter era önskemål i grupper (max 20 deltagare) på ditt företag eller i av oss bokade lokaler. All utbildning genomförs med behörig kursledare.

Kontakta oss för ytterligare information och offert på 023-67 99 800 / utbildning@byggstar.se eller titta under Aktuella utbildningar och anmäl er direkt på hemsidan.