Interregprojektet Gränslöst VADH

Byggsektorn är viktig för utvecklingen av attraktiva boenden, anläggningar och infrastruktur. Att klara kompetensförsörjningen är helt avgörande för förnyelse i samklang med klimatmål, innovationer och globala trender. VADH ska utveckla en samverkansstruktur som säkrar kompetensförsörjningen. Vi ska utveckla modeller för rekrytering, utbildning, fortbildning och rörlighet som är hållbara och flexibla. Med större rekryteringsbas kan företagen hitta rätt kompetens vid var tid.Byggsektorn är viktig för utvecklingen av attraktiva boenden, anläggningar och infrastruktur. Att klara kompetensförsörjningen är helt avgörande för förnyelse i samklang med klimatmål, innovationer och globala trender. VADH ska utveckla en samverkansstruktur som säkrar kompetensförsörjningen. Vi ska utveckla modeller för rekrytering, utbildning, fortbildning och rörlighet som är hållbara och flexibla. Med större rekryteringsbas kan företagen hitta rätt kompetens vid var tid.

Slutrapport Gränslöst VADH 20180831

Hållbart Ledarskap i Dalarnas byggföretag.2017-05-24

karta-vadh