Förstudierapport Borlänge återbyggdepå

I den här rapporten presenteras resultat från den förstudie för Borlänge kommun som
genomförts som ett Knowledge Transfer Partnership-projekt på företaget Byggutbildning STAR i
Falun under perioden maj – augusti 2018. Förstudien är initierad av en samverkansgrupp kallad
Återbruksgruppen bestående av representanter från Borlänge kommun, Borlänge Energi,
Fastighetsbolagen Hushagen och Tunabyggen, Högskolan Dalarna samt Byggutbildning STAR.

Läs rapporten i sin helhet här:  Förstudierapport Borlänge återbyggdepå ver_1.0_2018-08-15