IRBAKIS – startades på initiativ av Norges Byggskole
och Sveriges Byggindustrier. Syftet var att utveckla
samarbetet inom utbildning- och arbetsmarknaden i Inre
Skandinavien. Projektet startade 1 augusti 2010 och
avslutades 31 december 2013.

Länk till slutrapport (PDF)