Tidigare projekt

Byggutbildning Star har genom åren drivit ett antal projekt, ofta i samarbete med andra parter, med målet att utveckla byggbranschen.