STAR-modellen

Om du går Byggprogrammet i Dalarna studerar du enligt Star-modellen. Det betyder att branschen får möjlighet att påverka utbildningsplanen och att du som elev får precis den kompetens som företagen efterfrågar. Dina chanser att få jobb ökar samtidigt som byggföretagen får välutbildad personal och kan fortsätta att utvecklas.

Star-modellen innebär också att vi hjälper alla elever att hitta en lämplig APL-plats och en första anställning. På Byggnadsindustrins Yrkesnämnds uppdrag följer vi upp eleverna ute på företagen och hjälper till med omplaceringar om det skulle behövas.

Star-modellen omfattar också fortbildning och bygger på en bred samverkan mellan byggbranschens parter, skola, kommun och arbetsförmedling.

STAR-modellen – så fungerar den

Byggprogrammet på gymnasiet är tre år. Därefter går du som lärling i minst ett par år innan du får göra ditt yrkesbevis och får fullt betalt.

Så här ser de olika stegen ut:

Gymnasiet

Redan under gymnasietiden får du som går Byggprogrammet komma ut i verkligheten – under årskurs 2-3 ingår 15 veckor arbetsplatsförlagd utbildning, så kallad APU. APU-tiden är väldigt viktig för möjligheten att få en anställning efter skolans slut och för företagen är APU den bästa vägen till en lyckad rekrytering.

Skolan och lärarna ansvarar för den arbetsplatsförlagda utbildningen med hjälp av Byggutbildning Star som bland annat administrerar verktyg, arbetskläder och matersättning till eleverna.

Lärling

När du går ut gymnasiet med minst G i alla kurser hjälper Star till med att ordna lärlingsanställning hos ett företag knutet till Byggnads eller Sveriges Byggindustrier. Här får du en handledare som jobbar nära dig. Du får också din utbildningsbok där du tillsammans med handledaren skriver in vilka moment och arbeten du utfört.

Under lärlingstiden får du lärlingslön. Lönen trappas stegvis upp i takt med antal arbetade timmar. Beroende på ditt yrkesval varierar lärlingstiden mellan 4 800 – 6 800 timmar.

Mer information hos BYN: http://www.byn.se/elev-laerling/vaegen-till-ditt-yrkesbevis-2