STAR-modellen

Om du går Byggprogrammet i Dalarna studerar du enligt Star-modellen. Det betyder att branschen får möjlighet att påverka utbildningsplanen och att du som elev får precis den kompetens som företagen efterfrågar. Dina chanser att få jobb ökar samtidigt som byggföretagen får välutbildad personal och kan fortsätta att utvecklas.

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet är prioriterat i byggbranschen. Därför har STAR utvecklat ett paket för länets bygg- och anläggningselever som består av professionella arbetskläder, personlig skyddsutrustning och fem av de viktigaste behörighetsutbildningarna.

Star-modellen omfattar också fortbildning och bygger på en bred samverkan mellan byggbranschens parter, skola, kommun och arbetsförmedling.

STAR-modellen – så fungerar den

Byggprogrammet på gymnasiet är tre år. Därefter går du som lärling i minst ett par år innan du får ditt yrkesbevis och får fullt betalt.

Så här ser de olika stegen ut:

Gymnasiet

Redan under gymnasietiden får du som går Byggprogrammet komma ut i verkligheten – under årskurs 2-3 ingår 15 veckor arbetsplatsförlagd utbildning, så kallad APL. APL-tiden är väldigt viktig för möjligheten att få en anställning efter skolans slut och för företagen är APL den bästa vägen till en lyckad rekrytering.

Skolan och lärarna ansvarar för den arbetsplatsförlagda utbildningen och STAR samordnar utbildningarna utifrån branschgemensamma behov.

Lärling

När du går ut gymnasiet med godkända betyg anställs du som lärling. Du får en handledare som handleder dig under din lärlingstid. Du har en lärlingslön som stegvis ökar tills du blir fullbetald efter ca. 2,5 år.

Mer information: www.byn.se