Karriärcentrum Samhällsbyggnad

Sedan mitten på 1990-talet har Byggutbildning Star AB arbetat med kompetensutveckling kopplat till byggbranschens behov. Bolaget ägs sedan 2009 av Stiftelsen Star Byggutveckling. Stiftelsen skapades 2005 i huvudsak med medel som tidigare ägts av Dalarnas Byggmästareförening. Stiftelsen har till ändamål att främja kunskapsutveckling och forskning inom de områden som ingår i samhällsbyggnadsprocessen och omfatta samtliga aktörer i denna. Stiftelsen drivs utan vinstsyfte.

Stiftelsen arbetar med målsättningen att skapa Sveriges bästa byggutbildning!

Högskolan Dalarna la ner byggingenjörsutbildningen i mitten på 00-talet. För ett bygglän som Dalarna var det ett katastrofalt beslut. Stiftelsen och branschen tryckte på Högskolan Dalarna för att starta upp utbildningen på nytt och satsa för att skapa Sveriges bästa byggingenjörsutbildning.

Branschens sätt att stötta Högskolan Dalarna var projektet Karriärcentrum Samhällsbyggnad som hade som mål:
• att utveckla en helhetssyn för näringens grundutbildning, vidareutbildning och kompetensutveckling.
• att Byggingenjörsutbildningen vid Högskolan Dalarna blir bäst i Sverige på samverkan mellan studenter och näringsliv.
• att skapa förutsättningar för forskning
• att starta en utgång från Byggingenjörsprogrammet med inriktning mot byggande och förvaltning av infrastruktur.

Projektet hade enkla och mätbara mål, som t ex.

• Antal elever som antas till byggutbildning
• Antal elever som genomför sin lärlingsutbildning och erhåller yrkesbevis
• Antal elever som ansöker till Högskola från Byggprogrammet
• Antalet antagna och utexaminerade byggnads- och anläggningsingenjörer från Högskolan Dalarna.
• Examensarbeten med relevans för bygg- och anläggningsföretag
• Antalet utvecklingsprojekt finansierade av SBUF
• Antalet påbörjade forskarutbildningar och doktorander