Högskoleutbildning

På högskolan i Borlänge utbildar man byggnadsingenjörer, samhällsplanerare och arbetsledare inom bygg. Vi fungerar som länken mellan akademin och byggbranschen. Genom samverkan med branschen hjälper vi studenterna att få kontakt med presumtiva arbetsgivare. Detta gör vi genom att anordna mötesplatser för studenter och företag,  Byggbranschens Arbetsmarknadsdag , studiebesök, fadderföretag och praktikplatser till studenterna.
Vi öppnar dörrarna åt studenterna, vilken är en av anledningarna till att ca 80% går direkt ut i jobb efter avslutad utbildning

Universitetskanslersämbetet utvärderar kontinuerligt högskolorna och universiteten vad beträffar kvalitén på utbildningarna. Högskolan Dalarnas Byggutbildning fick 2015 första och det som skilde dom från dom övriga högskolorna var samverkan mellan akademin och branschen under studietiden.

Läs mer:
http://www.du.se/ 
http://www.byggdialogdalarna.se/