APL – Arbetsplatsförlagt lärande

STAR har ett stort kontaktnät bland länets byggföretag och hjälper bygglärarna att hitta APL-platser åt eleverna.

När elever är ute på APL måste de redovisa sin tid, här hittar ni den blankett som sak fyllas i och skickas in till STAR. Kom ihåg att blanketten ska godkännas av arbetsledaren innan den skickas in.

icon_pdf_20x20APL-rapport Dalarna
Läs mer på BYN Dalarnas hemsida

icon_pdf_20x20APL-rapport Uppland
Läs mer på BYN Upplands hemsida