Bransch- och utbildningssamverkan

Bygg- och anläggningsutbildning bedrivs på olika nivåer och på flera platser runt om i länet. Det samlade utbildningsutbudet står varje år för huvuddelen av ny kompetens in i branschen och är
avgörande för byggsektorns regionala kompetensförsörjning. Genom regional samsyn och samverkan kan utbildningsutbudet effektivt matcha både branschens och individers behov på kort och lång sikt.

På uppdrag av byggsektorns regionala branschnätverk kan Star erbjuda en miljö som främjar samverkan mellan bransch och utbildning, på alla nivåer, i syfte att maximera verkningsgraden i det
regionala kompetensförsörjningssystemet. Deltagare i den regionala samverkansmiljön är elever, lärare, studenter och utbildare med koppling till länets byggsektor, samt offentliga aktörer och
regionens arbetsgivare och branschaktörer.

Samverkan mellan Star och regionens utbildare utgår ifrån avtal om samverkan som utöver deltagande i det regionala branschnätverket även innehåller ett antal konkreta samverkansaktiviteter,
uppföljningar, statistik och analys från byggsektorn.