Övriga behörighetsutbildningar

 
STAR tillhandahåller ett brett utbud av behörighetsutbildningar
Trafikverkets kurser Nivå 1-3, Byggarbetsmiljösamordnare BAS U/P, Validering av yrkeskunskap, säkerhet på väg

Kontakta oss för ytterligare information och offert.