Introduktionskurs om byggbranschen

Under hösten 2017 kommer Byggutbildning Star tillsammans med Borlänge Kommun ha en introduktionskurs om byggbranschen för nyanlända med en bakgrund inom eller ett intresse för byggbranschen. Kursen är en pilotkurs med målsättning att köra den permanent från våren 2018 med deltagare även från andra kommuner.

Kursens syfte är att ge individer som vill jobba i byggbranschen rätt förutsättningar att lära sig språk, hur byggbranschen fungerar i Sverige, rättigheter som arbetstagare samt vad som förväntas av en yrkesarbetare. Vi kommer även att göra många studiebesök så att deltagarna får en bra inblick i hur branschen fungerar och ser ut. Förutom den teoretiska delen ska även deltagarna testa på praktiskt hur olika yrken är.

Längden på kursen är åtta veckor och det är åtta deltagare som går den. Målsättningen med kursen är att deltagarna ska komma närmare arbetsmarknaden, endera via anställning eller vidare utbildning inom byggbranschen.