Välutbildade byggare är alltid efterfrågade, som ett led i detta är ett av Stars övergripande mål att ta hand om dem som redan finns i branschen. Vi har sedan starten drivit olika påbyggnadsutbildningar för att kompetensutveckla byggare.

Att utbilda på plats är ett sätt där vi tillsammans med företagen formar en företagsanpassad utbildning för att fördjupa eller bredda redan anställda.

Finns inte utbildningen ni söker bland de inplanerade tillfällena, eller vill ni ha en företagsanpassad utbildning?
Kontakta oss på utbildning@byggstar.se eller 023-67 99 800

2019-08-30 Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U Falun Boka
2019-09-11 Schaktansvarig – Säker schakt Karlstad Boka
2019-09-16 Brandfarliga arbeten Mora Boka
2019-09-17 Fallskydd (grund) f.m Mora Boka
2019-09-17 Fallskydd räddning e.m Mora Boka
2019-09-17 Säkra lyft e.m Mora Boka
2019-09-18 Mobila arbetsplattformar/Lift Mora Boka
2019-09-19 Allmän Ställning Mora Boka
2019-09-20 Ritningsläsning Mora Boka
2019-09-20 Schaktansvarig – Säker schakt Falun Boka
2019-09-23 Brandfarliga arbeten Borlänge Boka
2019-09-23 Kvarts/Dammhantering Borlänge Boka
2019-09-24 Fallskydd (grund) Borlänge Boka
2019-09-24 Fallskydd räddning Borlänge Boka
2019-09-24 Säkra lyft Borlänge Boka
2019-09-24 – 2019-09-27 Asbest Särskild utb. 4 dagar. * Borlänge Boka
2019-09-24 Asbest uppgradering 1 dag (vart 5 år) * Borlänge Boka
2019-09-24 – 2019-09-25 Asbest särskild utb. 2 dagar. Utomhus samt Glovebag * Borlänge Boka
2019-09-25 Mobila arbetsplattformar/Lift Borlänge Boka
2019-09-26 Allmän Ställning Borlänge Boka
2019-09-27 Ritningsläsning Borlänge Boka
2019-10-08 Entreprenadjuridik 1, grundkurs Karlstad Boka
2019-10-16 Entreprenadjuridik – Konsumententreprenader Falun Boka
2019-10-17 Entreprenadjuridik 1, grundkurs Falun Boka
2019-11-05 LOU – Offentlig upphandling – Byggentreprenader Falun Boka
2019-12-02 Brandfarliga arbeten Borlänge Boka
2019-12-03 Entreprenadbesiktning Falun Boka
2019-12-04 Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U Karlstad Boka

* § 36, AFS 2006:1 Asbest