Välutbildade byggare är alltid efterfrågade, som ett led i detta är ett av Stars övergripande mål att ta hand om dem som redan finns i branschen. Vi har sedan starten drivit olika påbyggnadsutbildningar för att kompetensutveckla byggare.

Att utbilda på plats är ett sätt där vi tillsammans med företagen formar en företagsanpassad utbildning för att fördjupa eller bredda redan anställda.

Finns inte utbildningen ni söker bland de inplanerade tillfällena, eller vill ni ha en företagsanpassad utbildning?
Kontakta oss på utbildning@byggstar.se eller 023-67 99 800

2019-11-12 Brandfarliga arbeten Karlstad 2 210* Boka
2019-12-02 Brandfarliga arbeten Borlänge 2 210* Boka
2019-12-03 Entreprenadbesiktning Falun 3 621* Boka
2019-12-04 Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U Karlstad 3 323* Boka

* Priset gäller medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier, läs mer här: https://buc.se/allmannavillkor/
** § 36, AFS 2006:1 Asbest