STAR Byggutveckling, ett arbetsintegrerande socialt företag

Star Byggutveckling, som är ett systerföretag till Byggutbildning Star, drivs som ett arbetsintegrerande socialt företag utan vinstintresse. Vi kommer att ta åt oss jobb för privatpersoner, ideella föreningar och kommuner, men i första hand ska vi hjälpa branschföretag vid produktionstoppar genom att tillhandahålla handledare och lärlingar ute på arbetsplatserna eller förtillverka delar inne i våran bygghall.

Star Byggutveckling ska fånga upp personer som vill in i branschen men som har svårt att få första jobbet i branschföretag. Målsättningen är att våra lärlingar ska gå över i en anställning under lärlingstiden, men individer som vill starta eget ska få göra klart sin lärlingstid hos oss och förberedas på ett yrkesliv som egen företagare så att när han eller hon får sitt yrkesbevis kan företaget startas.

Rekryteringen sker via en introduktionskurs för byggbranschen som vi har via Borlänge Kommun, validering som vi har via arbetsförmedlingen, kontakt med gymnasieskolan där vi kan fånga upp elever som inte får fäste i branschen samt personer som jobbar i annan bransch men som vill in i byggbranschen.