Alternativet till utveckling är tillbakagång eller stagnation – det är inget som vi i byggbranschen vill uppleva.

Istället strävar vi framåt och arbetar för en fortsatt positiv utveckling som håller jämna steg med det övriga samhället. Ny teknik ställer nya krav och en ny tid väcker nya frågor: hur kan vi skapa ett hållbart samhälle? Vad kan byggbranschen bidra med?
Vi på Byggutveckling Star arbetar med olika projekt, ofta i samarbete med andra,  som syftar till att öka kompetensen både i enskilda företag och i branschen som helhet.